Ochrona roślin - zagrożenia zrównoważonego rolnictwa
Rolnictwo zrównoważone
Ochrona roślin – zagrożenia zrównoważonego rolnictwa
Współczesna ochrona 
roślin nie stanowi zagrożenia dla zrównoważonego rolnictwa i ma ważne znaczenie w prawidłowej realizacji jego założeń.