Rolnictwo zrównoważone
Nowoczesne i bezpieczne rolnictwo
Nowoczesna intensywna produkcja rolnicza w wielu krajach jak również w Polsce zapewniła dostatek powszechnie dostępnej żywności oraz relatywne obniżenie kosztów żywności.