Energia słoneczna
Technologie w rolnictwie
Energia słoneczna – przyszłość energetyczna agroprzedsiębiorców
Według badań GUS blisko 6 proc. energii finalnej w Polsce zużywane jest w rolnictwie.