Jakość i bezpieczeństwo żywności
Zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Zagwarantować to znaczy dać gwarancję, zapewnić spełnienie pewnych wymagań, cech, parametrów itp. Czy jest to możliwe, jeśli myślimy o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności?