Skip to main content
Jakość i bezpieczeństwo żywności

Zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Zagwarantować to znaczy dać gwarancję, zapewnić spełnienie pewnych wymagań, cech, parametrów itp. Czy jest to możliwe, jeśli myślimy o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności?