Skip to main content
Home » Innowacje » Finansowe instrumenty dla rolników
Innowacje w rolnictwie

Finansowe instrumenty dla rolników

Finansowe instrumenty dla rolników
Finansowe instrumenty dla rolników
Andrzej Sugajski

Andrzej Sugajski

Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu

Rolnik starający się o zewnętrzne finansowanie na zakup sprzętu może skorzystać z dwóch narzędzi proponowanych przez firmy leasingowe. Może wybrać leasing lub pożyczkę. Leasing jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa rolne zainteresowane optymalizacją rozliczeń podatkowych. Wówczas cała rata leasingu jest zaliczana do kosztów prowadzenia działalności (leasing operacyjny).

Znaczną cześć transakcji zawieranych w tym segmencie rynku to umowy pożyczki. Chętnie sięgają po nie rolnicy, będący beneficjentami środków unijnych. Dopłaty są dystrybuowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie tylko pożyczka umożliwia rolnikowi jednorazowe uzyskanie środków unijnych w jak najkrótszym czasie po podpisaniu umowy. Wybierając pożyczkę od samego początku klient staje się właścicielem finansowanej maszyny.

Finansowanie za pośrednictwem leasingu i pożyczki pozwala nie tylko na nabycie nowego sprzętu, ale także używanego. Najczęściej firmy leasingowe oferują możliwość spłacania rat zgodnie z sezonowością przychodów, określenia wysokości wkładu własnego, czasu trwania umowy czy wyboru waluty zobowiązania.

Leasing wspiera rolnictwo

Branża leasingowa chętnie finansuje maszyny i urządzenia, które w strukturze finansowania przedmiotów zajmują drugą, po pojazdach lekkich, pozycję z 33,1 proc. udziałem w rynku. Tę tezę obrazują wyniki firm raportujących do Związku Polskiego Leasingu, który odpowiada za 90 proc. rynku. Na koniec 2014 roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania maszyn na poziomie 14 mld zł, osiągając tym samym 17 proc. dynamikę liczoną rok do roku. Od lat obserwujemy też wzrost znaczenia segmentu maszyn rolniczych w ramach wydzielonego rynku maszyn i urządzeń. W 2014 roku ich udział w ogólnej strukturze maszyn i urządzeń wyniósł 26 proc. i był wyższy m.in. od segmentu maszyn wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych oraz maszyn do obróbki metalu oraz sprzętu budowalnego (udziały wymienionych segmentów wynoszą po 13 proc.).

Jeszcze w 2008 roku maszyny rolnicze stanowiły 10 proc. zawieranych transakcji, w 2009 udział wzrósł do 15 proc. Kolejne lata to kolejne skoki: w 2010 wypracowano udział na poziomie 19 proc., rok później 20 proc. Od 2012 udział maszyn rolniczych utrzymuje się na poziomie 28 – 28,6 proc. Za wzrostem udziału tego segmentu w rynku maszyn i urządzeń,  naturalnie podąża wzrost wartości umów wypracowywanych przez branże leasingową na przestrzeni ostatnich lat. Przy czym w miarę nasycenia rynku, wzrosty były coraz mniej spektakularne, jednak stabilne. Rośnie zarówno udział maszyn rolniczych w ramach segmentu, jak też wartość transakcji wypracowywanych na tym rynku. W 2008 roku wartość transakcji odnoszących się do maszyn rolniczych wyniosła 1,02 mld (wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 94 proc.), 2,17 mld zostały przekroczone w 2011 roku (wypracowany wzrost wartości w stosunku do 2010 roku wyniósł 32,8 proc.). 2012 przyniósł kolejny skok (45,3 proc. wzrost) i wartość transakcji na poziomie 3,16 mld. W 2013 branża leasingowa zrealizowała transakcje dotyczące maszyn rolniczych o wartości 3,29 mld i wypracowała 3,9 proc. dynamikę. Dane ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu na koniec 2014 roku pokazują 8,6 proc. wzrost (r/r) i wartość transakcji na poziomie 3,5 mld zł. W 2015 także spodziewamy się dobrych rezultatów na rynku finansowania maszyn i urządzeń, wspieranych zaliczkowym wydawaniem pieniędzy z nowej perspektywy unijnej. Rynek maszyn będzie się dalej wzmacniał także dzięki wysokiemu poziomowi wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Next article