Nowoczesne i odpowiedzialne rolnictwo
Wydajne odpowiedzialne bezpieczne

Wydajne, odpowiedzialne, bezpieczne

Wyżywienie populacji świata – rosnącej codziennie o 200 tysięcy ludzi – będzie jednym 
z największych wyzwań następnej dekady.
Jak bezpiecznie stosowa rodki ochrony ro lin

Jak bezpiecznie stosować środki ochrony roślin?

Stosowanie pestycydów w przypadku jeśli przestrzegane są odpowiednie procedury, nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska.
Ochrona ro lin zagro enia zr wnowa onego rolnictwa

Ochrona roślin - zagrożenia zrównoważonego rolnictwa

Współczesna ochrona 
roślin nie stanowi zagrożenia dla zrównoważonego rolnictwa i ma ważne znaczenie w prawidłowej realizacji jego założeń.
Zr wnowa one rolnictwo w Polsce

Zrównoważone rolnictwo w Polsce

Z uwagi na duże zróżnicowanie warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych w Polsce mogą współistnieć trzy systemy rolnicze: industrialny, zrównoważony i ekologiczny.
Nowoczesne i bezpieczne rolnictwo

Nowoczesne i bezpieczne rolnictwo

Nowoczesna intensywna produkcja rolnicza w wielu krajach jak również w Polsce zapewniła dostatek powszechnie dostępnej żywności oraz relatywne obniżenie kosztów żywności.
Spo eczna odpowiedzialno na wsi

Społeczna odpowiedzialność na wsi

Tylko aktywni i zdeterminowani ludzie, lokalne środowiska i ich liderzy są zdolni „zarazić” innych swoją aktywnością.
Technologie satelitarne dla innowacyjno ci w rolnictwie

Technologie satelitarne dla innowacyjności w rolnictwie

Obserwacja ziemi z poziomu satelity daje olbrzymie możliwości. Na jednym zdjęciu można sfotografować obszar wielu tysięcy kilometrów kwadratowych lub mniejszy obszar z dużą dokładnością odwzorowanych obiektów (np. widoczne pojedyncze drzewa).
Rolnictwo obywatelskie

Rolnictwo obywatelskie

Sektor rolno-żywnościowy w krajach rozwiniętych pod względem gospodarczym, od kilkudziesięciu lat dziarsko podąża ścieżką industrializacji i globalizacji.
NIEbezpieczna praca w rolnictwie

NIEbezpieczna praca w rolnictwie

Do nowoczesności wielu naszym rolnikom jeszcze trochę brakuje, bo nowoczesność to przede wszystkim głęboka świadomość zagrożeń dla zdrowia i życia związanych z pracą w gospodarstwie.
Rolnictwo produkuje nie tylko ywno

Rolnictwo produkuje nie tylko żywność

Przed rolnictwem pojawiły się nowe ważne wyzwania w zakresie produkcji nie tylko żywności, ale szeregu innych dóbr, które określa się jako dobra publiczne.
Gleby w Polsce wymagaj wapnowania

Gleby w Polsce wymagają wapnowania

Nie zapominajmy o wapnowaniu. Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w Polsce przekracza 60 proc. powierzchni użytków rolnych.
W dobrym kierunku

W dobrym kierunku

Minęło dziesięć lat od naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. To dobra okazja do podsumowań.
Wykorzystanie w gla brunatnego w rolnictwie

Wykorzystanie węgla brunatnego w rolnictwie

Ważnym problemem dla ochrony środowiska jest zagospodarowanie olbrzymich ilości nadkładów węgla brunatnego odmian ziemistych o niskiej wartości energetycznej.