Home » Rolnictwo zrównoważone » Czy wystarczająco dbasz o swój park maszynowy?
Rolnictwo zrównoważone

Czy wystarczająco dbasz o swój park maszynowy?

Działanie jakich czynników naturalnych – mam tu na myśli np. opady – i ludzkich – np. błędy mechaniczne najbardziej szkodzi maszynom?

Wśród czynników wpływających na uszkodzenie maszyny powinniśmy podkreślić warunki garażowania. Często zdarza się, że maszyna/ciągnik przechowywana jest w:

• agresywnym otoczeniu, np. w tym samym miejscu gdzie magazynowane są nawozy organiczne; agresywność takiego środowiska może powodować korozję samej maszyny, ale również wpływać niekorzystnie na systemy elektryczne i elektroniczne w maszynie;

• miejscu, gdzie występują gryzonie lub istnieje wysokie ryzyko pożaru lub powodzi.

Wśród czynników ludzkich najczęściej uszkodzenia wynikają z braku przeglądów i konserwacji oraz stosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych i zamienników części zamiennych.

Postęp technologiczny, który dokonuje się w segmencie maszyn i urządzeń rolniczych wydłuża czy skraca ich żywotność? Mówi się, że najbardziej awaryjnym elementem wyposażenia jest elektronika – czy tak jest w rzeczywistości?

Postęp technologiczny, jak również wymagania ochrony środowiska (silniki o określonym poziomie emisji spalin) czy dokładnego dokumentowania zabiegów w całym procesie produkcji roślinnej wymusza zastosowanie elektroniki w maszynach rolniczych i od tego trendu nie mamy odwrotu. Starannie eksploatowana maszyna naszpikowana elektroniką, z wykonanymi na czas przeglądami i uaktualnieniami nie musi wcale oznaczać skracania żywotności maszyny. Wręcz przeciwnie, systemy elektroniczne kontrolują stan i charakter pracy elementów mechanicznych maszyny tak, aby nie dopuścić do kosztownych napraw zespołów maszyn. W tych przypadkach w maszynie mogą być dokonane proaktywne korekty w podzespołach przed wystąpieniem drastycznych uszkodzeń. Nieco większym problemem może być rosnąca moc silników przy niezmieniającej się pojemności, wówczas mówi się, że silniki stają się bardziej wysilone, co może skutkować skróceniem ich żywotności. Ten problem jest natomiast korygowany lepszą jakością materiałów wykorzystanych do produkcji silników. Powszechna opinia, że elektronika jest najbardziej awaryjną częścią maszyn wynika bardziej z faktu, że nie zawsze jest możliwa do naprawy w warunkach „domowych” i najbardziej dotyka użytkowników, którzy chcą korzystać z autoryzowanych warsztatów – wszelkie mechaniczne usterki są wykonywane we własnym zakresie.

Jakie błędy najczęściej popełniają polscy rolnicy w sposobie użytkowania maszyn rolniczych?

Stopniowo rośnie grupa rolników, którzy przeprowadzają przegląd posezonowy maszyny, np. kombajn, sieczkarni po sezonie żniwnym. Przeprowadzenie czyszczenia, przeglądu i konserwacji maszyny natychmiast po zakończeniu pracy np. zbiorów, oprysków itp. zdecydowanie wydłuża żywotność maszyny, ogranicza zagnieżdżanie się gryzoni, rozwój korozji itp. Przeprowadzenie przeglądu po sezonie letnio-jesiennym umożliwia wynegocjowanie lepszych warunków cenowych, ponieważ w okresie zimowych punkty serwisowe nie są obciążone nadmierną ilością pracy. Dodatkowo oferty materiałów eksploatacyjnych oraz części są atrakcyjniejsze w wyniku braku konieczności dostawy do 24 godzin.

Czy da się znaleźć kompromis między efektywnym użytkowaniem sprzętu rolniczego a jego długowiecznością?

Maszyna jest tak dobra, jak dobra jest nawet najmniejsza część wpływająca na pracę maszyny, dlatego należy przeprowadzać prace obsługowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wymiany zużytej części należy przemyśleć, czy warto zastosować zamiennik, czy zdecydować się na oryginalną część, która objęta jest ochroną gwarancyjną.

Next article