Home » Rolnictwo zrównoważone 2 » Zasil swoje gospodarstwo rolne darmową energią słoneczną!
Rolnictwo zrównoważone 2

Zasil swoje gospodarstwo rolne darmową energią słoneczną!

o powierzchni ziemi dociera ze słońca, w przeliczeniu na energię, ok. 1,069 miliarda TWh w skali roku, czyli o ok. 10000 więcej niż wynosi cała konsumpcja energii ludzkości. Dlaczego jej nie wykorzystać do produkcji prądu na własne potrzeby dzięki instalacji fotowoltaicznej?

Instalacje fotowoltaiczne są coraz bardziej popularne w Polsce – potwierdzają to statystyki, według których na koniec 2016 roku łączna moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych w Polsce wyniosła ponad 190 MWp, co świadczy o dynamicznym wzroście względem poprzednich lat i dużym potencjale polskiego rynku. Mikroelektrownie fotowoltaiczne cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem wśród agroprzedsiębiorców, ponieważ w trakcie produkcji energii nie są emitowane szkodliwe dla zdrowia gazy oraz pyły. Instalacja fotowoltaiczna nie generuje też hałasu. Prąd wyprodukowany przez fotowoltaikę zasila urządzenia elektryczne w pierwszej kolejności i może być wykorzystywany:

● do celów rolniczych, takich jak:

  • zasilanie urządzeń elektrycznych, wykorzystywanych w chowie zwierząt
  • zasilanie maszyn i urządzeń rolniczych, np. śrutowników, wag, dojarek
  • uprawa roślin szklarniowych
  • ogrzewanie wody za pomocą grzałki elektrycznej
 • ogrzewanie elektryczne pomieszczeń

● oraz w gospodarstwie domowym na potrzeby:

  • oświetlenia oraz AGD/RTV
  • ogrzewania elektrycznego i chłodzenia pomieszczeń (klimatyzacja)
 • podgrzewania wody za pomocą bojlera elektrycznego

O kwestie istotne dla rolników, chcących zacząć oszczędzać na energii elektrycznej, pytamy Konrada Banachowicza, Doradcę Biznesowego innogy Polska S.A.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc zainstalować moduły fotowoltaiczne i produkować prąd na własne potrzeby?

Aby móc zainstalować panele fotowoltaiczne należy spełnić następujące wymagania:

1. Tytuł własności bądź umowę dzierżawy nieruchomości lub gruntu, na których będzie posadowiona instalacja.

2. Dach o odpowiedniej wytrzymałości lub stabilny grunt.

3. Brak zacienienia terenu przez okoliczne budynki i/lub obiekty na dachu.

Ile energii jest w stanie wyprodukować instalacja w ciągu roku?

W przypadku instalacji dla domu, średnia wielkość instalacji wynosi 4 kWp. Przeciętne roczne zużycie energii w gospodarstwie domowym to 5000 kWh. Oznacza to, że instalacja o mocy 4 kWp jest w stanie wyprodukować ponad 75 proc. rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. (4000 kWh).

Jak dużo miejsca potrzeba na instalację?

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp zajmuje powierzchnię od 7 m² do 15 m², w zależności od rodzaju dachu, kąta posadowienia oraz ilości elementów zacieniających na dachu. Moduły powinny być ustawione tak, aby nie były zacienione przez jakikolwiek element.

Jakie są koszty utrzymania systemu fotowoltaicznego?

Instalacja fotowoltaiczna działa bezobsługowo i nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów obsługi. Same moduły nie wymagają również stałej konserwacji. Warto jednak raz na jakiś czas dokonać przeglądu instalacji pod kątem prawidłowości jej pracy.

Jak długo fotowoltaika produkuje prąd?

Moduły fotowoltaiczne są bardzo trwałe. Projektowany czas życia instalacji fotowoltaicznej to 25 lat i taką gwarancję na moc modułów oferują producenci. Po tym okresie wydajność modułów jest nie mniejsza niż 80 proc. mocy, a energia elektryczna wciąż produkowana.

Kto jest odpowiedzialny za przyłączenie instalacji do sieci?

Dla mikroinstalacji do 40 kWp przyłączenie do sieci jest obowiązkiem operatora. Operator Systemu Dystrybucyjnego pokrywa koszty wymiany licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy, co wynika bezpośrednio z regulacji prawnych.


Obniż rachunki za energię elektryczną – produkuj własny prąd dzięki fotowoltaice i oszczędzaj pieniądze każdego dnia! Wykorzystaj niewyczerpaną energię słońca.
Dowiedz się więcej:
Konrad Banachowicz
Doradca Biznesowy innogy Polska S.A.
tel.: +48 887 670 182, e-mail: [email protected]

Next article