iepła i mokra pogoda oraz niskie pH gleby stanowią świetne warunki do rozprzestrzeniania się patogena. W sprzyjających warunkach dochodzi do infekcji korzeni, na których po pewnym czasie tworzą się charakterystyczne zgrubienia. Są one często mylone z galasami powstającymi na jesieni w wyniku działania chowacza galsówka. Aby stwierdzić, czy na polu mamy do czynienia z kiłą kapustnych, czy też z oddziaływaniem szkodnika, należy rozciąć zgrubienia występujące na korzeniach. Jeśli w rozciętych zmianach ukaże się nam larwa bądź ślad po jej żerowaniu, wtedy z pewnością mamy do czynienia z chowaczem. Natomiast jeśli na naroślach obserwujemy zmianę zabarwienia na coraz ciemniejszą i stopniowy ich rozpad, wtedy mamy z pewnością do czynienia ze sprawcą kiły. Z rozpadających się narośli do gleby trafiają zarodniki pływkowe, które wraz z wodą rozprzestrzeniają się po całej powierzchni pola. Aby ustrzec się choroby należy rzepak uprawiać co 4. rok i wapnować pole.

Kiedy mamy do czynienia z kiłą kapustnych, musimy na danym polu zrobić przerwę w uprawie rzepaku co najmniej na 5-6 lat. Prace polowe na zainfekowanym polu należy prowadzić na końcu, a po wyjeździe z niego trzeba dokonać dezynfekcji maszyn uprawnych, opon ciągnika oraz ubrania roboczego. Powinniśmy także zadbać o poprawę odczynu gleby oraz o intensywne zwalczanie chwastów z rodziny krzyżowych, które mogą być żywicielami kiły.

Obecność kiły w gospodarstwie wcale nie oznacza, iż musimy mocno ograniczyć uprawę rzepaku. Firma DuPont Pioneer daje nam możliwość uprawy roślin kiło-tolerancyjnych. W ofercie mamy do dyspozycji dwa mieszańce PT 235, PT 242, które tolerują pięć spośród ośmiu ras kiły, rozpoznanych na terenie naszego kraju. Obie rośliny charakteryzują się bardzo dobrym zimowaniem, a PT 242 dodatkowo wykazuje bardzo wysokie zdolności regeneracyjne oraz odporność na warunki stresowe. Bardzo ważną cechą – którą należy podkreślić u obu mieszańców – jest fakt, iż osiągają bardzo wysokie i stabilne plony w stosunku do roślin bez tolerancji kiły, co potwierdzają badania instytucji niezależnych, jak i doświadczenia firmy DuPont Pioneer. Decydując się na wybór Protectorów DuPont Pioneer oprócz najlepszych rozwiązań hodowlanych otrzymuje się także serwis w postaci opieki i doradztwa Technicznych Specjalistów Sprzedaży, którzy są w stanie m.in. ustalić, czy występująca rasa patogenu jest tolerowana przez odmianę DuPont Pioneer.