zdrowie

TOPICS

Zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym

Nowoczesne maszyny wykorzystywane przy produkcji wielkotowarowej mają duże gabaryty. Szczególną uwagę należy zwracać na to, by obsługę ciągników, kombajnów, opryskiwaczy, a także rozsiewaczy i siewników nawozowych powierzać wyłącznie osobom przeszkolonym w tym zakresie.