technologia

TOPICS

Gleba to życie

Najnowsze badania przeprowadzone za pomocą metod molekularnych wskazują, że w 1 g gleby może znajdować się, w zależności od rodzaju i żyzności gleby, 10-50 tys. gatunków mikroorganizmów.