środowisko

TOPICS

Zmiany w technice uprawy roli

Płużna uprawa roli to najbardziej energochłonny, a przez to kosztowny element w produkcji roślinnej. Oprócz wysokich nakładów, często prowadzi do niekorzystnych zmian w ekosystemach, powodując m.in. szybszą mineralizację glebowej materii organicznej – próchnicy.

Gleba to życie

Najnowsze badania przeprowadzone za pomocą metod molekularnych wskazują, że w 1 g gleby może znajdować się, w zależności od rodzaju i żyzności gleby, 10-50 tys. gatunków mikroorganizmów.