produkcja roślinna

TOPICS

Zmiany w technice uprawy roli

Płużna uprawa roli to najbardziej energochłonny, a przez to kosztowny element w produkcji roślinnej. Oprócz wysokich nakładów, często prowadzi do niekorzystnych zmian w ekosystemach, powodując m.in. szybszą mineralizację glebowej materii organicznej – próchnicy.