olski sektor drobiarski jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się gałęzi branży spożywczej. Charakteryzuje się corocznym dwucyfrowym wzrostem produkcji i jest liderem w tym obszarze w Unii Europejskiej. Jednak dalszemu rozwojowi zagrozić mogą pewne czynniki, jak np. warunki hodowli i jej uciążliwość dla otoczenia, czy stereotypy, takie jak rzekome profilaktyczne stosowanie antybiotyków. Właśnie dlatego rok 2017 zadedykowaliśmy zrównoważonej produkcji, czyli kontynuacji intensywnego rozwoju branży przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Niezwykle ważny jest dla nas dalszy wzrost sektora, ale jednocześnie myślimy o tym, żeby dbać o kwestie odnawialnych źródeł energii, ponownego wykorzystania wody w procesie technologicznym, spraw związanych z uciążliwością zapachową, wykorzystaniem pomiotu czy ograniczenia stosowania antybiotyków. W maju br. powołaliśmy Komisję Zrównoważonego Rozwoju, która będzie zajmowała się tworzeniem drogowskazów dla branży drobiarskiej, przyjęliśmy do naszej organizacji nowych członków, którzy specjalizują się w tej tematyce, a ostatnio zorganizowaliśmy pierwszą konferencję dedykowaną zagadnieniu zrównoważonej produkcji. Co ważne, od połowy roku wdrożone zostaną nowe działania w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oparte na koncepcji „Jedno Zdrowie”. Dlatego też podjęliśmy decyzję, aby tę pierwszą konferencję poświęcić jednemu z najczęściej podnoszonych tematów: antybiotykom. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele polskiej oraz europejskiej branży drobiarskiej, m.in. Greame Dear, prezes organizacji ELPHA, Birthe Steenberg, sekretarz generalny stowarzyszenia a.v.e.c., dr Krystian Popławski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Jacek Boruta, Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Chcemy w efekcie dyskusji wspólnie wyciągnąć wnioski, rozpocząć wdrażanie nowych, korzystnych rozwiązań i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Ograniczenie leczniczego stosowania antybiotyków to jedno z wyzwań, przed którymi stoi branża drobiarska. Dotyczy to dużych, ale również mniejszych zakładów produkcyjnych. Warto zdefiniować standardy ich odpowiedzialnego stosowania, by prowadzić chów zwierząt w środowisku, w którym środki te wykorzystywane są tylko do leczenia zwierząt. Właśnie dlatego niezwykle istotna jest kwestia rozwoju zrównoważonej produkcji. Sukces polskiej branży drobiarskiej widoczny jest na całym świecie. Nasz sektor dalej chce się rozwijać, wymieniać wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami globalnego rynku, dlatego warto wiedzieć, jak wygląda podejście do zrównoważonej produkcji w innych krajach.

Dodatkowo, prowadzimy działania zaradcze oraz informacyjno-edukacyjne w sferze mediów, administracji i polityki w Polsce i Unii Europejskiej, które obejmują aspekty prawne, biznesowe oraz wizerunkowe. Planujemy pochylić się nad problemami środowiska naturalnego w szerokim kontekście. Właśnie dlatego kolejna konferencja, która odbędzie się jesienią br. pod hasłem „Ziemia, powietrze, woda” zostanie poświęcona właśnie tej tematyce.