Gwałtowny przyrost ludności to tylko jeden z elementów złożonego problemu. W tym samym czasie postępująca urbanizacja i erozja gleby sprawiają, że obszar ziemi uprawnej nieustannie się kurczy. Maleją również globalne zasoby wody, brakuje rąk do pracy, a energia staje się coraz droższa. Natomiast społeczności wiejskie – odpowiedzialne za wytwarzanie żywności – w wielu krajach na świecie wciąż zmagają się z ubóstwem.

Oczekiwania społeczne

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich lat jest rosnąca świadomość społeczeństwa, które oczekuje od rolnictwa przestrzegania standardów zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko. „Z naszych badań wynika, że wiele osób nadal wątpi, czy produkcja rolna może być dziś prowadzona w zrównoważony sposób”, mówi Michał Ciszak, dyrektor generalny Syngenta Polska. „Społeczeństwo jest otwarte na nowoczesne technologie, ale nieufnie podchodzi do środków ochrony roślin, nawozów czy nasion modyfikowanych genetycznie. Jednak większość badanych zgadza się, iż zwiększenie wydajności upraw może sprawić, że rolnictwo stanie się bardziej zrównoważone”, dodaje Michał Ciszak.  

Większa wydajność

Podniesienie efektywności produkcji rolnej oznacza, że rolnictwo musi maksymalnie wykorzystać potencjał każdego hektara już uprawianej ziemi. „Syngenta inwestuje aż 1,4 miliarda dolarów rocznie w badania i rozwój. Korzystamy 
z osiągnięć nauki i zmieniamy sposób produkcji rolnej tak, by była ona bardziej wydajna i zrównoważona”, mówi Michał Ciszak. Dodaje, że spośród 27 tysięcy pracowników zatrudnionych w Syngenta aż 5 tysięcy zajmuje się badaniami i rozwojem nowych technologii, które pozwalają zwiększać wydajność upraw przy mniejszym wykorzystaniu zasobów. „Wprowadzamy na rynek odmiany nasion, które zapewniają większe zbiory przy mniejszym zużyciu wody. Jesteśmy dumni z przełomowych rozwiązań, takich jak hybrydowy jęczmień, który oferuje rolnikom większe zbiory i większą stabilność plonu niż konwencjonalne odmiany”, tłumaczy dyrektor generalny Syngenta Polska.   

Plan dla rolnictwa

Zwiększenie efektywności upraw to jeden z filarów inicjatywy The Good Growth Plan, którą ogłosiła niedawno Syngenta. Firma podjęła się sześciu zobowiązań, które chce zrealizować na całym świecie do 2020 roku. Syngenta deklaruje, że:

  • podniesie średnią wydajność największych światowych upraw 
o 20 proc., nie zwiększając zużycia wody, gleby i innych zasobów,
  • poprawi urodzajność 10 milionów hektarów ziemi uprawnej będącej na krawędzi degradacji,
  • zwiększy bioróżnorodność 5 milionów hektarów ziemi uprawnej,
  • dotrze do 20 milionów małych gospodarstw i umożliwi im podniesienie wydajności o 50 proc.,
  • przeszkoli w zakresie bezpieczeństwa pracy 20 milionów osób zatrudnionych w rolnictwie, szczególnie w krajach rozwijają-
cych się,
  • będzie dążyć do zapewniania uczciwych warunków pracy na każdym etapie łańcucha dostaw.

Postępy w realizacji kolejnych etapów Syngenta będzie ogłaszać co roku. Rezultaty będą publikowane w oparciu o mierzalne wskaźniki, a wyniki zweryfikuje ostatecznie niezależny audytor.

W zgodzie z naturą

Syngenta podkreśla, że zwiększanie wydajności upraw musi postępować w sposób zrównoważony 
i bezpieczny dla środowiska. W ubiegłym roku Polska dołączyła do krajów, w których Syngenta prowadzi Akcję na rzecz Owadów Zapylających – Operation Pollinator. Program polega na obsiewaniu roślinami kwitnącymi pasów zieleni pomiędzy uprawami. Mieszanki roślin są tak dopasowane, aby nie miały negatywnego wpływu na uprawę, ale jednocześnie były atrakcyjne dla owadów zapylających. Takie rozwiązanie sprawdza się już m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i we Francji. Niezależny monitoring, badający rezultaty akcji, wykazał, że populacja trzmieli wzrosła o 600 proc., 
a liczebność motyli zwiększyła się dwunastokrotnie. „Ma to istotny wpływ na zwiększenie plonu upraw, na przykład rzepaku. Dodatkowo obszar obsiany roślinami kwitnącymi stanowi bezpieczne miejsce dla zwierząt i ptaków, które żyją 
w okolicy”, mówi Izabela Wawerek, dyrektor do spraw korporacyjnych w Syngenta Polska.

Bezpieczeństwo przez edukację

Syngenta stawia również na edukację rolników, promując racjonalne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin poprzez program „Rolnictwo Odpowiedzialne”. Firma uświadamia, że bardzo proste, czasem oczywiste zasady pozwalają używać środków ochrony roślin 
w sposób efektywny, a jednocześnie bezpieczny dla środowiska. Co ważne, właściwie używanie preparatów chroni także zdrowie i bezpieczeństwo rolnika. Syngenta zebrała podstawowe zasady i pomocne wskazówki 
w dwóch publikacjach – „Kodeksie odpowiedzialnego użytkownika środków ochrony roślin” i broszurze „Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin”. Firma dociera do rolników także poprzez konferencje tematyczne 
i imprezy polowe, gdzie przedstawia praktyczne rozwiązania dla rolnictwa. „Wspólnie z ekspertami z instytutów naukowych prezentujemy metody testowane przez rolników w różnych krajach. Pomagają one uzyskać wysokiej jakości plony, 
a jednocześnie szanują środowisko naturalne i dbają o zdrowie ludzi
i zwierząt”, mówi Izabela Wawerek.

Odpowiedzialny rozwój

Pogodzenie dążeń rolników, oczekiwań społecznych i potrzeb środowiska to trudne wyzwanie, z którym rolnictwo musi zmierzyć się w najbliższych latach. „Nowoczesne rolnictwo to rolnictwo odpowiedzialne. Ochrona środowiska i bioróżnorodności są równie ważne jak podnoszenie efektywności i rentowności gospodarstw”, podsumowuje 
Michał Ciszak z Syngenta.