tatystki pokazują, że przez ostatnie lata sukcesywnie wzrastała popularność zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek rolniczych czy leasingu, w tym też finansowania fabrycznego. Rolnicy, głównie dzięki pożyczce rolniczej, najchętniej finansują zakup maszyn i urządzeń rolniczych, a od II połowy tego roku (z racji na nowelizację ustawy) ponownie istnieje możliwość sfinansowania fundamentalnej dla tego sektora inwestycji jaką jest zakup gruntów rolnych. Branża leasingowa odnotowuje także, że rolnicy coraz częściej inwestują w środki trwałe, takie jak samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. Związek Polskiego Leasingu podaje, że w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. segment maszyn i urządzeń (w tym rolnictwo) odnotował ujemną (-25,7 proc.) dynamikę wartości finansowanych środków trwałych. Jest to efektem niższego niż rok wcześniej finansowania udzielonego na maszyny rolnicze przez firmy leasingowe, związane m.in. z końcem perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i oczekiwaniem na nową pulę środków. Punktem odniesienia dla tego wyniku jest wysoka baza z pierwszej połowy zeszłego roku, w której rozwój finansowania rolnictwa opierał się o wykorzystanie środków z kończącej się puli środków unijnych na lata 2007-2013.

Zewnętrzne źródła finansowania

Należy jednak podkreślić, że w rolnictwie ciągle oczekiwane są środki unijne z perspektywy na lata 2014-2020. Z pewnością środki unijne będą stymulowały rozwój tego rynku, ale nie przewidujemy powrotu do poziomu z poprzednich lat. Inwestycje w sektorze rolniczym będą się stabilizować. Przedsiębiorcy rolni, którzy dzięki funduszom unijnym rozwinęli swoje gospodarstwa i chcą ten rozwój kontynuować wykorzystają środki z nowego PROW. Jednocześnie coraz bardziej rozwinięte i zaawansowane technologicznie gospodarstwa będą wykorzystywać zewnętrzne źródła finansowania do utrzymania i wzrostu zarówno produktywności jak i konkurencyjności również niezależnie od wsparcia w ramach funduszy. Prognozujemy, że to właśnie finansowanie, które nie jest związane z wykorzystaniem puli środków unijnych będzie zwiększać swój udział w kolejnych latach.

Dostosowanie oferty do konkretnych potrzeb

Warto podkreślić dlaczego zewnętrzne źródło finansowania w postaci oferty firm leasingowych jest tak popularne wśród rolników. Zaletą oferty firm leasingowych przeznaczonej dla rolników jest przede wszystkim dostosowanie jej parametrów do konkretnych potrzeb, przykładem na to jest finansowanie fabryczne. Korzystanie z doświadczeń we współpracy z rolnikami i uwzględnienie specyfiki branży daje w efekcie możliwość dostosowania harmonogramu spłaty do sezonowości gospodarstw. Kolejną kwestią jest sieć wyspecjalizowanych doradców, którzy specjalizują się w finansowaniu gospodarstw, wiedzą jak wygląda praca rolnika i dzięki temu mogą jeszcze lepiej dostosować ofertę do konkretnych potrzeb. Dla rolników ważne jest, by doradca do nich dojechał i przedstawił kompleksową ofertę finansowania, która będzie dostosowana do tego sektora i profilu ich działalności. Istotne są także uproszczone procedury, które przekładają się na szybkość działania. Dla poparcia tej tezy warto przyjrzeć się danym historycznym. Jak wskazują wyniki branży leasingowej w 2011 roku wartość maszyn i urządzeń rolniczych sfinansowanych pożyczką przez firmy leasingowe to blisko 1,58 mld złotych, a w całym 2015 r. to już ponad 3,3 mld złotych, co daje wzrost na poziomie +103 proc.

Co do prognoz dla sektora rolniczego szacujemy, że pierwszych wyraźnych efektów w postaci odbicia inwestycji w tym segmencie polskiej gospodarki możemy się spodziewać w drugiej połowie 2017 r.