rodukcja zwierzęca, bez względu na gatunek czy wielkość stada, oparta na zasadach spełnienia wymagań dla dobrostanu zwierząt pozwala na utrzymywanie zwierząt w dobrym zdrowiu i kondycji, redukcji strat wynikających ze słabych przyrostów masy ciała zwierząt, upadków oraz leczenia, jak również zużycia pasz ponad zakładane normy.

Dobrostan zwierząt a właściwie spełnienie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich- inaczej nazywane normami ochrony- wskazane są w przepisach prawa Unii Europejskiej, przepisach krajowych oraz zaleceniach branżowych dla chowu i hodowli zwierząt.

Normy ochrony opracowane zostały na podstawie kilkudziesięcioletnich doświadczeń hodowców w połączeniu z badaniami naukowymi oraz obserwacjami z etologii czyli badań nad zachowaniem zwierząt. Już na etapie projektowania uwzględniane są warunki techniczne budynku inwentarskiego w zależności od planowanej produkcji i jej wielkości. Na tym etapie zapada decyzja o tym co będzie utrzymywane, w jakiej ilości i do jakiego wieku – normy powierzchni w przeliczeniu na jedną sztukę lub w kg na m2 (dla tuczu brojlerów) są dokładnie określone

Jak zaprojektować budynki inwentarskie?

  • Wysokość pomieszczeń musi być uwzględniona dla określenia wydolności wentylacji w obiekcie tak, aby poziom tak zwanych gazów szkodliwych mierzonych na wysokości głowy zwierząt nie przekraczał ustanowionych norm
  • Rodzaj materiału do budowy i izolacji budynku powinien być odporny na zasiedlanie ścian i stropów przez gryzonie i insekty, które niepokoją lub płoszą zwierzęta
  • Utrzymywanie zwierząt w obiektach bez okien lub z oknami wymaga montażu oświetlenia z funkcją ściemniania imitującą fazę zmierzchową, pozwalającą na adaptację do zmiany otoczenia z zaciemnionej na jasną
  • Dobór urządzeń do karmienia i pojenia, ich wielkość i pojemność oraz wysokość na której są umieszczone, dostępność do wody i karmy
  • Wyposażenie dodatkowe obiektu między innymi w grzędy i ściółkę do zaspokajania potrzeby grzebania dla kur czy elementy ruchome do zabawy w kojcach dla świń

Wyposażenie, które nie jest wymagane prawnie a wpływa na poprawę ogólnej kondycji zwierząt jest równie istotne, jako przykład: w stadach bydła utrzymywanych w systemie na uwięzi oraz wolnostanowiskowym istotne jest montowanie urządzeń tzw. czochradeł do zaspokajania potrzeby ocierania się o stałe, szorstkie elementy np. drzewa w celu oczyszczenia sierści i skóry z brudu czy owadów.

Zaspokajanie potrzeb wynikających z zachowania się zwierząt jest równie ważne dla ich dobrego zdrowia co zaspokajanie potrzeb bytowych.

W zakresie szeroko rozumianego dobrostanu zwierząt ważna współpraca hodowcy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii właściwym dla miejsca lokalizacji gospodarstwa, na każdym etapie produkcji zwierzęcej zaczynając od fazy projektu budynku po etap produkcji.